Telerau ac Amodau - Terms & Conditions

Cludo - Shipping

Gellir casglu’ch archeb o’r siop yng Nghaernarfon. Anelir i gael eich archeb yn barod i’w chasglu o fewn 24 awr, yn ddibynnol ar ein horiau agor.

Codir £3.50 am gludiant o fewn y Deyrnas Gyfunol ac oni nodir yn wahanol gyrrir archebion drwy wasanaeth 2il Ddosbarth y Post Brenhinol.  

You can collect your order free from the shop in Caernarfon.  We aim to have your order available to collect within 24 hours, subject to our opening hours.

Unless stated otherwise, all orders are sent by Royal Mail 2nd, delivery charge to the UK is £3.50.

Dychwelyd Archebion - Returns

Gobeithiwn y byddwch wrth eich bodd gyda’ch archeb, ond os na fyddwch, gyrrwch unrhyw eitem yn ei hôl, heb ei defnyddio, o fewn 14 diwrnod ac fe gysylltwn â chi i drefnu ad-daliad.

Ni fyddwn yn cynnig ad-daliad am gost cludiant a ni fyddwn yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am archeb ar ôl i chi ei derbyn.

Yn anffodus, ni fyddwn yn cynnig ad-daliad ar glustdlysau.

We hope you will like your order, but if not, please return any item, unused, within 14 days and we will contact you to arrange a refund.

We will not be refunding shipping costs and will not accept any responsibility for an order once you have received the same.

Unfortunately, we will not offer refunds on earrings.